Devlet; Ödeneğim yok, bütçem müsait değil diye işin süresini uzatıp yükleniciye daha çok fiyat farkı mı vermeli ? Yoksa kredi kullanıp bir an önce işi bitirmeye mi odaklanmalı ? Bu yazıda her iki durumu yakın tarihli veriler, örnek hakedişler ve kredi hesapları üzerinden karşılaştırdım..

Ortaya çıkan tablo, kamu ve yükleniciler adına oldukça üzücü, rakamların büyüklüğü yönüyle hatta ürkütücü.. Devlet, işi ödenek yetersizliğinden zamanında bitiremediği için ciddi bir mali külfetin altına girmekte.. Üstelik bu tablodan yüklenici de mutlu değil. Devletin vermiş olduğu fiyat farkları piyasa fiyatlarını karşılamıyor. Gün geçtikçe, zaman ilerledikçe ya öngördüğü kârı eriyor, ya da tablo daha da karmaşık hale gelip, iş zarar eden bir noktaya evriliyor..

Sonuç.. Kaybet & Kaybet.. Oysa olması gereken Kazan & Kazan üzerine bir sistem/model inşa etmektir..

İdareler işlerin hızlı ve ekonomik olarak bitmesiyle, yatırımın geri dönüş getirilerine hızlıca ulaşabilecek, yükleniciler ise, işlerinin sürelerinin kısalması ile birlikte, enflasyon, yerel ve küresel gelişmeler, iş kazaları ve diğer riskleri içeren bir çok unsuru bünyelerinde daha az hissedecek..

4734 sayılı kanunun 5. maddesinde Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. dese de, bu hüküm yine aynı kanunun benzer maddeleri ve diğer bir çok kanunlardaki gibi maalesef sadece kağıt üstünde kalıyor. Ödenekler kağıt üstünde belirlenip sözleşmelere ve bütçelere yazılıyor, ödeme günü geldiğinde ise kağıtta olan para kasada olmuyor. Hâl böyle olunca da işler uzadıkça uzuyor..

Türkiye, dünyanın iç ve dış gündemi çokça ve hızlıca değişen belki de “en” ülkesi.. Netice, “zaman” kavramı çok önemli bir unsur..

Ele aldığımız bu ve bir çok konularda, yöneticilerin tüm yönleri ile konuları değerlendirmesini umuyor, devletimiz için en güzelini, en doğrusunu yapmalarını istiyor, talep ediyoruz..

Biz mesleğimizin zekatını böyle böyle ödemeye çalışırken, ülkeye faydalı işler yapmaya gayret gösterirken, umarız devleti yönetenler de bunları dikkate alacak, doğrusu ve güzelini yapacaklardır.

Pdf olarak indirebilirsiniz..