Kamu ihalelerinde, özellikle ülkemiz gibi enflasyonun yüksek olduğu yerlerde, en önemli hususlardan biri de, yükleniciyi enflasyona / fiyat artışlarına karşın korumak amaçlı düzenlenmiş fiyat farkı verilmesine ilişkin hesaplamalar..

Bu yazıda fiyat farklarının piyasa koşullarını yansıtıp yansıtmadığı, hesap yönteminin doğru olup olmadığı gibi haklı sebeplerle çokça tartışılan konulara değil, ancak neredeyse tüm yüklenicileri ilgilendirecek bir hususa değineceğim..

Fiyat farkı hesabının nasıl olması gerektiği, sözleşmenin taraflarını nasıl koruyabileceği ile ilgili olarak, başka bir başlık altında bu hususu etraflıca ele alacağız..

Özellikle enflasyonun önemli ölçüde arttığı 2021-2022 döneminde yapılan hakedişlerde fiyat farklarının hesaplamaları oldukça dikkatli yapılmalı..

Ay başında TÜİK tarafından açıklanan endeks verilerinden hemen sonra (3-4-5 nci günler) yapılmış ve iş programında geri kalınmamış fiyat farkı hesaplarında, günler bile önem arz ediyor. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere ihale ayına ve yapılan iş tutarlarına bağlı olmakla birlikte ciddi fiyat farkı farkları alabilirsiniz..

Bu farkların alınabilmesi için hakedişlerin belli başlı şartları da taşıması gerekiyor..