Toprak altı imalatların, kazıların, özellikle derin kazıların nihayet tasarım ve uygulama esasları yayınlandı.

Ülkemizde özellikle 2000li yılların başından itibaren gerek kamu gerekse özel sektörde bir çok projede derin kazı uygulamaları yapıldı, yapılıyor. Ülkenin ekonomik büyümesi, ekip ekipmanların gelişmesi ve sayılarının artması, bilgisayar modellemelerindeki gelişmeler, mimari ve işveren talepleri derin kazıya olan talebi arttırdı.

Geoteknik alanına gösterilen talep yanında bu alana gösterilen önemin düşüklüğü nedeniyle maalesef bu dönemde basına da yansıyan bir çok irili ufaklı toptan göçme/çökme haberleri duyduk. Bu olaylarda ciddi mal kayıpları ve milli servet zayiatı ötesinde can kayıpları da yaşandı.. Müteahhitler ve sorumlu mühendisler gerekli ilgiliyi, önemi, bütçeyi ve zamanı toprak altı imalatlara ayırmadılar..

Ortada bir yönetmelik olmadığı için de geoteknik firmaları doğru yanlış bir çok uygulama yaptı yapmaya devam ediyor.. Bu uygulamalar kimi zaman çok hatalı tasarlanabildiği gibi, kimi zaman da gereksiz ve çok pahalı modelleniyor ve uygulanıyor.. Bu yönetmelik sonrasında belli bir sistem dahilinde bu projeler yapılacak ve denetlenecektir.

Biraz geç de olsa, mümkün oldukça kapsayıcı ama bir o kadar da sade ve anlaşılır şekilde, görseller ile çizimler ve örneklerle desteklenmiş “Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları” 18.12.2022 32047 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan bu yönetmelik ile derin kazılı yapılarda sorunların da ciddi ölçüde azalacağını umuyorum.

Yaklaşık 170 sayfalık bu yönetmelikte kazı destek yapıları temelde 3 ana başlıkta kategorilendirilmiş, hangi zeminde hangi tip uygulamaların yapılabileceği belirtilmiş, bir geoteknik projesinde olması gereken tüm detaylar da istenmiş. Konu başlıklarını aşağıda iletiyorum. Resmi gazete üzerinden tümünü indirmek mümkün.

Ülkemiz inşaat sektörüne geç de olsa gelen bu yeni yönetmeliğin hayırlar getirmesini diliyor, başta değerli akademisyenler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.