1) Aile tanımının, Lgbt karşıtı olarak yeniden tanımlanması

2) Millet tanımının yeniden ırka bağlı olmaksızın vatandaşlık çerçevesinde yapılması

3) İdamın bireysel suçlar için geri gelmesi (bireyin bireye karşı işlediği idamı gerektiren suçlar, bireyin devlete karşı işlediklerinde idam olmayacak)

4) Belediyelerin görevlerinin azaltılması, yatırımların belediyelerden alınması, merkeze aktarılması, bunun bir daha değiştirilmemesi için anayasada olması

5) Siyasetin yargıya hiçbir türlü atama yapamaması, yargının tam bağımsızlığının sağlanması

6) Yabancıya arsa dahil satışın anayasada yasaklanması, sadece üst kullanım hakkının satılması, vatandaş olma şartlarının zorlaştırılması

7) İmar düzenlemesinin bir seferlik 150 milyon nüfusa göre yapılması ve sonra nüfus 130 milyon oluncaya dek imar düzenlemesinin kesinlikle yapılmaması, nüfusun Türkiye’ye dağıtılması (İmar rantına son)

8 ) Tüm kamu ihalelerinin istisnasız açık ve internet üzerinden düzenlenmesi (İhale rantına son)

9) Eğitimin ortaokuldan sonra özelleştirilmesi, devletin ilk okul ve orta okuldan sonra eğitim sistemine lise ve üniversitede karışmaması, özgür fikir, düşünce ve eğitim modellerinin, müfredatın çeşitlendirilmesi

10) Din, inanç ve ibadet özgürlüğünün genişletilmiş metinle tam olarak anayasal güvence altına alınması

YASAMA, YÜRÜTME, YARGI NASIL OLMALI ?

Yasama

Türkiye 300 bölgeye ayrılır, her bölge için 2 milletvekili seçilir. Milletvekilleri bir partiden yahut bağımsız olarak aday olabilir.

Toplam 600 vekil olur, anayasa 8/10, referandum 6/10, yasalar, (5/10)+1 ile geçer.

Kanunlar, net, anlaşılır, hakime yorum bırakmayacak şekilde olmalıdır.

Vekillerin vekillikleri düşünce, 24 ay emekli maaşı alırlar ve sonrasında bu maaş kesilir. Aynı anda hem emekli hem vekil maaşı alınamaz.

Yürütme

Cumhurbaşkanı adayları seçimler öncesi yardımcısını da belirler. En çok 2 yardımcı ile seçime çıkarlar, hükümeti yasamada aktif olmayan, yargıda ise hiç olmamış kişiler içinden seçmek zorundadır. 5 yılda bir seçim yapılır, kişi en çok 2 kez cumhurbaşkanı olabilir. Cumhurbaşkanı partili olamaz. Bağımsız olur. Seçilirse, partiden istifa eder.

%50+1 oy alan yahut ikinci turda en çok oy alan cumhurbaşkanı olur.

Yargı

Siyaset hiç bir şekilde yargıya üye atayamaz.

Savcı, avukatın yanında oturur. Yukarısında oturmaz. Devlet ile vatandaş, yargı önünde eşittir.

Hakim olacak olanlar, liseden itibaren sınavlara girmeli ve bu konuda eğitim almaya başlamalıdır.

Devletin direği, hakimlerin kalemidir.

Devletin dini de adalettir.

Yargı, tüm eğitim modelini buna göre şekillendirmelidir. Mülakatlarını buna göre yapmalıdır.

Hakimlerin ve savcıların kararlarının geri dönüş oranları denetlenmeli, hatalı karar oranı çok olanlar sistem dışına çıkarılmalıdır.

Sayıştay üyeleri tam yetki ile kuşanmalıdır.

Devletini denetlemekten çekinmemelidir.

Siyasetin gölgesi dahi yargı üzerinde olmamalıdır.