Derin Kazılar için Yönetmelik Nihayet Çıktı

Toprak altı imalatların, kazıların, özellikle derin kazıların nihayet tasarım ve uygulama esasları yayınlandı. Ülkemizde özellikle 2000li yılların başından itibaren gerek kamu gerekse özel sektörde bir çok projede derin kazı uygulamaları yapıldı, yapılıyor. Ülkenin ekonomik büyümesi, ekip ekipmanların gelişmesi ve sayılarının artması, bilgisayar modellemelerindeki gelişmeler, mimari ve işveren talepleri derin kazıya olan talebi arttırdı. Geoteknik alanına gösterilen talep yanında bu alana gösterilen önemin düşüklüğü nedeniyle maalesef bu dönemde basına da yansıyan bir çok irili ufaklı toptan göçme/çökme haberleri duyduk. Bu olaylarda ciddi mal kayıpları ve milli servet zayiatı ötesinde can kayıpları da yaşandı.. Müteahhitler ve sorumlu mühendisler gerekli ilgiliyi, önemi, bütçeyi [...]