Bana yazın..

Bu konularla ilgili danışabilirsiniz..

  • Kamu İhale Mevzuatı, Sözleşmeleri

  • Fiyat Farkı Hesapları, İş Programları
  • Tasfiye ve Kesin Hesap İşlemleri

  • Aşırı Düşük Teklif Savunmaları

  • İhale, Teklif, Metraj, Bütçe Çalışmaları
  • İş Artış Eksiliş Dosyaları

  • Kat Karşılığı Sözleşmeler, Dönüşüm, Güçlendirme

  • Proje Fizibilite Çalışmaları
  • Proje İnceleme, Değerlendirme