Aşağıdaki konularda profesyonel olarak hizmet alabilirsiniz..

4734-4735 sayılı kanunlara göre ihale edilen yapım işlerinde aşağıdaki konu başlıklarında sizinle çalışabiliriz..

 • Fiyat farkı hesapları
 • Kesin hesaplar
 • Tasfiye kesin hesapları
 • İş artış eksiliş dosyaları
 • Aşırı düşük teklif savunmaları
 • Proje revizyon çalışmaları
 • Birim fiyat tespitleri, anlaşmazlıklar
 • Proje, teknik şartname vb. çelişkiler
 • Gelir gider dengesi ve iş akış yönetimi
 • Bütçe, planlama

Özel sektörde faaliyet gösteren fabrikalar, sanayi bölgeleri, ticari işletmeler vb. yapılar için sizlerle çalışabiliriz..

 • İhtiyaç raporlarının oluşturulması
 • Projelendirme
 • Keşif, metraj, maliyet, bütçelendirme
 • İş programı ve nakit akışı
 • Yüklenici ve alt yüklenici sözleşmeleri
 • Teknik dokümanların ve hakedişlerin hazırlanması
 • İş kontrol ve iş teslim süreçleri

Arsa sahipleri ne talep ediyor, neyi talep etmeli ? Doğru bir kat karşılığı sözleşmesinde taraflarca dikkat edilmesi gereken hususlar..

Tarafları (mal sahibi ve müteahhit) buluşturuyor, talepleri oluşturuyoruz..

 • Bölgede satış fiyatları
 • Bölgenin konut özellikleri
 • Yapım maaliyetleri
 • Doğru anlaşma oranı tespiti
 • İşin süresi ve diğer hususlar
 • Yapım yöntemi ve tekniği
 • Sözleşme taslağı oluşturulması
 • Sözleşmeye uygunluk denetimi (Saha ve evrak kontrolü)
 • İş teslim süreçleri

1999 Gölcük depremi ve sonrasında yaşananlar birçok deprem bizlere deprem gerçeğini aralıklarla hatırlatmaya devam ediyor.

Son olarak 50 bin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş-Hatay depremi de bunun son acı gerçeği.

Devlet destekli krediler ve devlet destekli projeler ile birlikte yapıları güçlendirebilir, dönüştürebilir, yenileyebilirsiniz.

Bina performans analizleri, zemin etütleri, yapı inceleme ve güçlendirme projeleri ile bu konuda sizlere katkı sunabiliriz.

Doğru maliyet, doğru teklif..

 • Sözleşme inceleme
 • İdari ve teknik şartname inceleme
 • Proje inceleme
 • Piyasa araştırması
 • Tekliflerin toplanması
 • Maliyetin oluşturulması
 • Saha ve fiziki koşulların denetimi
 • Teklif dosyasının hazırlanması

Ne zaman, ne kadar yapacağız ? Ne gelecek, ne gidecek ? Bütçelenmemiş bir işte önünüzü göremez, sağlıklı adımlar atamazsınız..

 • İmalat listelerinin oluşturulması
 • Piyasa araştırması
 • İşin bütçelenmesi
 • İş programlarının oluşturulması
 • Ay, çeyrek dilim ve yıl bazında gelir gider dengesi

İşe ve işverene özel organizasyon ve iş akış şemalarını birlikte oluşturuyor, doğru yönetim modelini yine birlikte inşa ediyoruz..

Ticari faaliyetlerin adliyelere taşındığı olayların bir çoğunun temel sebebini maalesef “güvenmek” oluşturuyor.

Konuşulanları yazıya almak, ne konuşuldu ve nasıl anlaşıldı ise aslında tam olarak onu imza etmek, sorunların büyük bir bölümü çözebilecek iken, bu konuda yol almakta ülke olarak ciddi problemlerimiz var..

Bu nedenlerden ötürü, doğru bir sözleşme yapmak önemli..

Bu süreçlerde ve bu süreçlerin yönetiminde size katkı sunuyor, tecrübelerimizi paylaşıyoruz..

Bir malı en uygun fiyatla aldığımızda doğru bir satın alma yapmış oluyor muyuz ?

Fiyat analizleri, işçilikler, adam saat ilişkileri, termin süreleri ve şartnameler üzerine çalışıyor, doğru ürüne doğru fiyatla yaklaşıyoruz..

Yüksek hacimli satınalımlar için iletişime geçebilir, satınalma tecrübelerimizden ve iş çevremizden faydalanabilirsiniz..

Ülkemizde proje tasarımına hem zaman hem de ekonomik olarak gerekli önem verilmediğinden , bir çok projede kopyala-yapıştır hatalı şartnameler, detaylar ve kesitlerle karşılaşıyoruz.

Hiç gerek olmamasına rağmen aşırı yoğun statik hesaplardan tutun, kat kat çizilmiş yalıtım detaylarına kadar bir çok alanda hatalar mevcut.

Bu hatalar, işi yapan yükleniciye, para ve zaman kaybettiriyor.

Projeleri tecrübe süzgecimizden geçirerek, doğru olanı bulmak için size destek oluyoruz.

Aynı sonuca daha uygun maliyetle ulaşmayı amaçlıyoruz..

Kazan & Kazan

Tüm profesyonel çalışmalarımızda bu ilke ile hareket ediyoruz.